แผนผังจัดงาน

แผนผังการจัดงานhttps://sites.google.com/a/mukcc.ac.th/mukdahan-games/phaenphang-kar-cad-ngan/20200120133401.jpg?attredirects=0
แผนผังการเดินขบวนพาเหรด
https://sites.google.com/a/mukcc.ac.th/mukdahan-games/phaenphang-kar-cad-ngan/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%991.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/mukcc.ac.th/mukdahan-games/phaenphang-kar-cad-ngan/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%992.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/mukcc.ac.th/mukdahan-games/phaenphang-kar-cad-ngan/pared.png